Impressum

EUROKLIMA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
EUROKLIMA d.o.o.

Sjedište: HR-40324 GORIČAN, Vrtna 28

Pravni odnosi – osnivački akt:
Izjava o osnivanju društva od 02.07.2010. godine.
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-10/864-2 od 14.07.2010. godine, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070093185
Odlukom člana društva od 28.01.2011. godine stavlja se izvan snage Izjava društva od 02.07.2010. godine zbog promjene sjedišta, te je donijeta nova Izjava društva od 28.01.2011. godine.
Odlukom člana društva od 11.06.2014. izmijenjene su odredbe Izjave od 28.01.2011. u čl. 32 o temeljnom kapitalu i poslovnom udjelu člana društva, te je donesen potpuni tekst Izjave od 11.06.2014.
Dana 19.05.2015. izmijenjene su odredbe Izjave o osnivanju od 11.06.2014. o temeljnom kapitalu, poslovnom udjelu člana društva, sjedištu i predmetu poslovanja te je sastavljena nova Izjava o osnivanju od 19.05.2015.
Odlukom člana društva od 2.8.2016. izmijenjena je Izjava od 19.5.2015. glede temeljnog kapitala i poslovnog udjela te je sastavljena nova Izjava od 2.8.2016.
Odlukom člana društva od 08.02.2018. izmijenjena je izjava od 02.08.2016. u čl. 9. glede predmeta poslovanja te je 08.02.2018. donesen potpuni tekst Izjave.

Pravni odnosi – promjene temeljnog kapitala:
Član društva donio je 11.06.2014. odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital društva, sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 380.000,00 kn na iznos od 400.000,00 kn.
Član društva temeljem čl. 457. ZTD-a donio je dana 19.05.2015. odluku da se povećava temeljni kapital društva pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital društva, sa iznosa od 400.000,00 kn za isnos od 5.100.000,00 kn na iznos od 5.500,000.00 kn.
Član društva donio je 2.8.2016. odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem rezervi iz dobiti u temeljni kapital društva, sa iznosa od 5.500.000,00 kn za iznos od 1.500.000,00 kn na iznos od 7.000.000,00 kn.

Temeljni kapital: 929.059,66 euro

Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb

IBAN: HR7123600001102226097

OIB (VAT ID): HR 91538513762

Uprava – osobe ovlaštene za zastupanje:
Josip Bašnec, Goričan, Zrinskih 2/A, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno