EUROKLIMA d.o.o.

Izrada spiro cijevi -TORMEC TURBO MOBIL

EUROKLIMA d.o.o.

Izrada ventilacijskih kanala – WAMMES MCL ULTRA

EUROKLIMA d.o.o.

Rezanje lima plazma – CR ELECTRONIC 3×15